O nama

Zelena omladina Srbije je omladinsko, nestranačko, neprofitno udruženje građana koje promoviše vrednosti Zelene politike od svog osnivanja 2000. godine. Zalažemo se za demokratsko društvo zasnovano na solidarnosti, znanju i razumevanju, društvo koje brine o zaštiti ljudskih prava i prirode, transparentno donosi odluke i nenasilno rešava konflikte.

Zelena omladina Srbije je omladinska organizacija koja zastupa globalni pristup prema širokom opsegu problema od ekologije do drustvene politike, preko edukacije o ljudskim pravima i zastupanju i promovisanju demokratske kulture. Insistiramo na principima transparentosti i jednakoj zastupljenosti i na ravnopravnom polozaju žena i muškaraca u radu naše organizacije. Pristup Zelene omladine je vođen načelima Zelene politike ka aktivizmu na lokalnom nivou, predlaganju strategija i programa političkim strukturama na nacionalnom nivou i saradnji sa partnerima na regionalnom i evropskom nivou.

Delatnost Zelene omladine Srbije se može podeliti na četiri segmenta: demokratija, socijalna pravda, nenasilje i životna sredina. Ova četiri segmenta ne treba uzimati kao posebne, otuđene i međusobno nezavisne segmente društvenog aktivizma. Naprotiv, pitanja demokratije, socijalne pravde, nenasilja i zaštite životne sredine interreaguju i prepliću se i u pogledu principa i načina razmišljanja i u pogledu rezultata koji daju u prirodi u svetu oko nas. Ova podela služi da bi se lakše identifikovale težnje Zelene omladine Srbije. U idealnoj realnosti, ove četiri teme bile bi shvaćene kao jedinstveno, celovito pitanje boljeg ljudskog društva i njegove okoline i najvažnije, održivosti ovo dvoje.

Ciljevi Udruženja su: unapređivanje zaštite životne sredine, prirode i ljudskih prava, edukacija građana, a posebno dece i mladih o značaju čuvanja i zaštite životne sredine, prirode i ljudskih prava, organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područja, organizovanje aktivnosti u cilju zaštite ljudskih prava kao i javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa otpadnim materijalima, u pogledu postupanja prema raznolikostima, u pogledu poštovanja zabrane diskriminacije u svakom obliku, a sve u cilju stvaranja modernog drušva zasnovanog na solidarnosti, znanju i razumevanju; društva koje brine o zaštiti životne sredine, prirode i ljudskih prava, demokratski donosi odluke i brine za potrebe svih ljudi, bez obzira na njihove raznolikosti.

Struktura

Organi Zelene omladine Srbije su Kongres i Glavni odbor.

Kongres čine svi članovi organizacije. Redovno se sastaje jednom godišnje. Neke od najvažnijih odgovornosti Kongresa su da donosi plan, strategiju i program rada, usvaja zvanična dokumenta organizacije, bira i razrešava članove Glavnog odbora, potvrđuje izbor članova savetodavnog tela i razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj.

Glavni odbor je izvršni organ Zelene omladine Srbije, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja. Uloga glavnog odbora jeste regulacija rada organizacije, donošenje odluka vezanih za organizaciju, koordinacija među članovima, saradnja sa medijima i ostalim organizacijama, i raspolaganje finansijama.

Na 14 Kongresu Zelene omladine Srbije, izabrane su sledeće članice Glavnog odbora:

Irena Radovanović

Jelena Aleksić

Anastasija Stošić

Elena Petrovska

Glavni odbor bira i razrešava članove Sekretarijata. Sekretarijat obavlja administrativne poslove udruženja. Zadaci sekretarijata tiču se vođenja dokumentacije i administracije, projektne koordinacije, implementacije i izveštavanja i traženja dodatnih sredstava kao i koordinacije, fascilitacije i druge vrste podrške radu Glavnog odbora.

Članovi Sekretarijata:

Predrag Momčilović

predragmomcilovic@gmail.com

Nikoleta Petković

petnikoleta@gmail.com