Zelena omladina Srbije

Zelena omladina Srbije je omladinsko, nestranačko, neprofitno udruženje građana koje promoviše vrednosti Zelene politike od svog osnivanja 2000. godine. Zalažemo se za demokratsko društvo zasnovano na solidarnosti, znanju i razumevanju, društvo koje brine o zaštiti ljudskih prava i prirode, transparentno donosi odluke i nenasilno rešava konflikte.

Zelena omladina Srbije je omladinska organizacija koja zastupa globalni pristup prema širokom opsegu problema od ekologije do drustvene politike, preko edukacije o ljudskim pravima i zastupanju i promovisanju demokratske kulture. Insistiramo na principima transparentosti i jednakoj zastupljenosti i na ravnopravnom polozaju žena i muškaraca u radu naše organizacije. Pristup Zelene omladine je vođen načelima Zelene politike ka aktivizmu na lokalnom nivou, predlaganju strategija i programa političkim strukturama na nacionalnom nivou i saradnji sa partnerima na regionalnom i evropskom nivou.

Delatnost Zelene omladine Srbije se može podeliti na četiri segmenta: demokratija, socijalna pravda, nenasilje i životna sredina. Ova četiri segmenta ne treba uzimati kao posebne, otuđene i međusobno nezavisne segmente društvenog aktivizma. Naprotiv, pitanja demokratije, socijalne pravde, nenasilja i zaštite životne sredine interreaguju i prepliću se i u pogledu principa i načina razmišljanja i u pogledu rezultata koji daju u prirodi u svetu oko nas. Ova podela služi da bi se lakše identifikovale težnje Zelene omladine Srbije. U idealnoj realnosti, ove četiri teme bile bi shvaćene kao jedinstveno, celovito pitanje boljeg ljudskog društva i njegove okoline i najvažnije, održivosti ovo dvoje.

Ciljevi Udruženja su: unapređivanje zaštite životne sredine, prirode i ljudskih prava, edukacija građana, a posebno dece i mladih o značaju čuvanja i zaštite životne sredine, prirode i ljudskih prava, organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područja, organizovanje aktivnosti u cilju zaštite ljudskih prava kao i javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa otpadnim materijalima, u pogledu postupanja prema raznolikostima, u pogledu poštovanja zabrane diskriminacije u svakom obliku, a sve u cilju stvaranja modernog drušva zasnovanog na solidarnosti, znanju i razumevanju; društva koje brine o zaštiti životne sredine, prirode i ljudskih prava, demokratski donosi odluke i brine za potrebe svih ljudi, bez obzira na njihove raznolikosti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s